Okulista dzieciecy

Jak przebiega badanie okulistyczne u dziecka?

Badanie okulistyczne małego dziecka rozpoczyna się od zebrania wywiadu dotyczącego chorób oczu występujących w rodzinie oraz ewentualnych schorzeń występujących u małego pacjenta. Bardzo ważne są informacje dotyczące wywiadu okołoporodowego, ponieważ np. przedłużone niedotlenienie w okresie ciąży i porodu może mieć wpływ na rozwój narządu wzroku. W miarę możliwości i współpracy dziecka podejmuje się próbę oceny ostrości wzroku każdego z oczu. Następnie ocenia się ruchomość oczu i ewentualne występowanie zezowania. Do postawienia pełnej diagnozy konieczne jest podanie kropli rozszerzających źrenicę.

W zależności od preferencji osoby badającej krople takie można podać od razu w gabinecie, następnie badanie zostaje przerwane na około 40–60 minut, aby zaczęły one działać. Można też zlecić kilkudniowe podawanie kropli w domu i ponowne badanie. Podanie kropli umożliwia ocenę wady wzroku (nadwzroczność/krótkowzroczność) oraz zbadanie dna oka.

Podsumowując badanie, lekarz stwierdza, czy wymagane jest dalsze leczenie i czy konieczne są dalsze kontrole. Nawet jeżeli we wczesnych etapach życia nie wykryto żadnych zaburzeń, warto przed rozpoczęciem przez dziecko edukacji szkolnej ponowić badanie, aby wykryć ewentualne drobne wady wzroku mogące wpływać na naukę pisania i czytania.